Priser och RUT

Munter-vippaMunter Städ – Priser och RUT

  • Enstaka uppdrag 500 kr/tim (250 kr efter rutavdrag)
  • Avtals-städ 480 kr/tim (240 kr efter rutavdrag)
  • Flytt-städ från 80 kr/kvm (40 kr efter rutavdrag)
  • Företagsstädning enligt offert
  • Ingen start eller framkörningsavgift!

Rutavdrag

Med rutavdraget betalar du bara 50% av arbetskostnaden. Vi tar hand om din skattereduktion direkt med skatteverket. Reduktionen ärr 25 000 kr per person och år. Underlaget således max 50 000 kr


Rutavdrag för pensionär eller dig som är över 65 år

För dig som fyllt 65 år vid årets ingång är reduktionen dubbla summan det vill säga 50 000 kr per år

Läs mer på Skatteverkets webbplats >